اگر به هر دلیلی از من و کارهایی که انجام دادم و میدم خوشتون اومده ، میشه منو از طریق دونیت خوشحالم کنین و بهم انگیزه بدین که بیشتر ادامه بدم .

هیچ چیز جذابتر از دادن انگیزه نمیتونه باشه توی دنیا

اگر دسترسی دارین میتونین کمک هاتونو به شماره کارت

۶۳۹۳ ۴۶۱۰ ۳۸۷۹ ۹۵۰۴

بانک سینا به نام

محمد هادی ورپشتی

واریز کنین.